ارتباط با ما

دفتر توزیع : گلستان – مینودشت

تلفن : ۳۵۲۳۲۸۹۰ – ۰۱۷

نمابر : ۳۵۲۲۱۱۹۹ – ۰۱۷

همراه فروش : ۰۹۱۱۷۰۷۰۷۰۱

امور مشتریان : ۰۹۱۱۲۷۴۹۸۷۹

کدپستی : ۴۹۸۱۶۳۵۴۷۷

 

همچنین می توانید از فرم زیر جهت ارسال پیام خود استفاده فرمایید.

    19 تیر 1399