جنس ابریشم ژاکارد

ژاکارد ابریشمی از ابریشم خالص یا ترکیب با ابریشم بافته می‌شود. برخلاف ابریشم چاپ شده، طرح این پارچه از بافت پیچیده آن به دست می‌آید که اغلب بافت آن قابل‌لمس و برجسته است.